Ceník

Kupující
Kupující neplatí žádné poplatky, kromě platby za nákup.

Prodejci

Registrace uživatele

bezplatná
Ověření uživatele 15 Kč (cena za poštovné)
Uskutečněný prodej provize za prodej

Za vklad položky na portál Feja.cz k přímému prodeji neplatí prodejce žádný poplatek.
Pokud prodejce chce využívat aukce a holandské aukce, za vklad položky je poplatek 5 Kč.

Základní provize portálu Feja.cz za prodej položky činí 10 % z ceny zboží, minimální provize je 5 Kč.
Cena na portálu (prodejní cena) je cena prodejce zvýšená o provizi provozovatele.
Základní provize 10% se může snížit, pokud je prodejce na portálu aktivní.
Aktivitou získá v hodnocení Feja rank určitou hodnotu od 0 do 10, o kterou se provize sníží, a tím se sníží i prodejní cena zboží. Nižší provize zlevní zboží a učiní je atraktivnějším pro nakupující. 
Pozn. Nižší provizi si rovněž budeme účtovat u chráněných dílen a podobných subjektů bez ohledu na hodnotu Feja ranku.

Pozn. Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH.