Holandské aukce - nápověda

Co je to holandská aukce.

Holandská aukce je typ aukce, který se jinak nazývá "otevřená aukce s klesající cenou". 
Na začátku je prodejcem stanovena nejvyšší vyvolávací cena za zboží. Od spuštění aukce cena klesá. Potenciální nakupující - dražitelé sledují klesání ceny a v okamžiku, kdy jsou ochotni cenu za zboží akceptovat, nakupují. Tím je aukce ukončena. V okamžiku nákupu již ostatní dražitelé nemohou do aukce zasáhnout a zboží koupit.
(Název holandská aukce se používá proto, že tento typ aukce byl poprvé použit v Holandsku a také se tam používá.)

Holandská aukce na Feja.cz
Aukce je zadána v několika krocích, kdy se cena stále snižuje. Zájemci o koupi draženého zboží, tj. dražitelé, mohou aukci od začátku sledovat a vědí, v maximálně kolika krocích aukce proběhne, tj. kolika různých hodnot cena za zboží dosáhne a kdy která cena platí. 
• Dražitel může aukci sledovat a v momentě, kdy je pro něj cena přijatelná, stiskne tlačítko Kupuji. Tím aukci vyhrál a aukce je ukončena.
• Druhou možností je vstoupit do aukce stanovením si hodnoty Mám zájem. Znamená to, že o zboží má zájem - kupuje, pokud jeho cena poklesne na zadanou hodnotu Mám zájem. To je nejvyšší hodnota, kterou je dražitel ochoten za zboží zaplatit. Pokud v holandské aukci cena za zboží klesne na zadanou hodnotu Mám zájem, tento dražitel aukci vyhrál a aukce se ukončí. 
Poté, co dražitel do systému zadá hodnotu Mám zájem, vše běží automaticky až do ukončení aukce. 
• Pokud je více dražitelů se zadanou hodnotou Mám zájem různé výše, aukci vyhrává ten, jehož zadaná hodnota je nejvyšší. Protože cena klesá, nejvyšší ze zadaných hodnot Mám zájem je dosaženo nejdříve. Aukce se v případě jeho dosažení ukončí.
• Hodnota Mám zájem určité výše může být zadána pouze jednou. Celkově může být zadáno pouze tolik hodnot Mám zájem, kolik zbývá kroků do ukončení holandské aukce. 
Pokud si dražitel zadá hodnotu Mám zájem ve stejné výši, jakou si již zadal jiný dražitel před ním, je mu oznámeno, že tato hodnota Mám zájem je již zadána a on si ji nemůže zvolit. V takovém případě buď může nakoupit okamžitě (tlačítkem Kupuji) a zaručit si tím jistotu získání dražené položky, nebo si musí zadat jinou vyšší hodnotu Mám zájem. V systému se ale záměrně nezobrazuje, jaké hodnoty Mám zájem jsou již dražiteli v ten okamžik zadány.
• Dražitel, který si zadal hodonotu Mám zájem, musí počítat s tím, že ho může kdykoliv předběhnout kdokoli, kdo vstoupí do aukce a okamžitě nakoupí tlačítkem Kupuji.

Ať už dražitel vyhrál aukci jakýmkoliv způsobem, po ukončení aukce mu je oznámeno, že v aukci zvítězil. Následně ho kontaktuje prodejce a může se začít realizovat platba a předání zboží.
Ostatní dražitelé jsou informováni e-mailem, že aukce skončila pro ně neúspěšně.

Po zadání se holandská aukce zobrazí na portálu. Prodávající, který aukci zadal může až do jejího začátku provádět v zadání změny nebo ji zrušit. Po začátku holandské aukce už změny provádět nelze a aukce proběhne ve stanoveném zadání.
Zadaná holandská aukce, která ještě nezačala, se zobrazuje na portálu, ale až do jejího začátku do ní nemůže vstoupit žádný dražitel.