Typy prodeje na Feja.cz

1. Přímý prodej
Prodejce si vystaví na portálu své zboží, které má pevnou cenu. Za tuto cenu může prodejce své zboží nabízet neomezeně dlouhou dobu.

2. Holandská aukce
Holandská aukce je typ aukce, který se jinak nazývá "otevřená aukce s klesající cenou". Na začátku je prodejcem stanovena nejvyšší vyvolávací cena za zboží. Od spuštění holandské aukce cena klesá. Potenciální nakupující - dražitelé sledují klesání ceny a v okamžiku, kdy jsou ochotni cenu za zboží akceptovat, nakupují. Tím je holandské aukce ukončena. V okamžiku nákupu již ostatní dražitelé nemohou do holandské aukce zasáhnout a zboží koupit. Název holandská aukce se používá proto, že tento typ aukce byl poprvé použit v Holandsku a také se tam používá.

3. Aukce
Tento typ prodeje bude spuštěn již brzy.