Zadání výrobku do holandské aukce

Pro zadání vašeho výrobku do holandské aukce na portálu je nutné, aby byly vyplněny základní údaje o výrobku. Jsou to: název, popis krátký, obrázek (minimálně 1) a ceny v holandské aukci.

Jak vložit svůj výrobek do holandské aukce na portálu Feja.cz
V levém menu Moje výrobky zvolte levým tlačítkem myši položku Přidat nový výrobek. Zobrazí se  okno Nový výrobek, kde jsou k dispozici 3 tlačítka (Prodej, Aukce a Holandská aukce), abyste si mohli zvolit typ prodeje. Klikněte na tlačítko Holandská aukce. Objeví okno Zadání výrobku do Holandské aukce, kde vyplníte připravené položky.

• Název
Do kolonky Název vyplňte stručný výstižný název výrobku. Vyplnění názvu je povinné!

• Popis krátký
Do tohoto popisu vyplňte krátký výstižný popis tak, aby se mohl zobrazit v seznamu zboží (proto nesmí být příliš dlouhý). Vyplnění tohoto popisu je povinné! Pokud nevyplníte podrobný dlouhý Popis, který se bude zobrazovat pouze vDetailu zboží, zobrazí se Popis krátký i v Detailu zboží.

• Obrázky
Vložení alespoň 1 obrázku je povinné! Pro zadání obrázku je zde možnost vložit 1-5 obrázků nabízeného výrobku. První obrázek se potom v nabídce na portálu zobrazí ve zmenšené podobě (jako tzv. ikona) v Seznamu zboží i v Detailu výrobku, ostatní se zobrazí jen v Detailu výrobku. Proto by první obrázek měl zobrazovat celkový pohled na nabízený výrobek.
Kliknutím do rámečku Přidat obrázek se otevře okno Vložení obrázku. Klikněte na tlačítko Vybrat soubor. Pro načtení obrázku vyberte soubor ve formátu JPG/JPEG. Vkládaný obrázek bude automaticky zmenšen tak, aby delší strana měla rozměr 500 px. 
Po načtení obrázku se okno automaticky zavře a vrátíte se zpět do Zadání výrobku. Vybraný obrázek se ve zmenšené podobě jako "ikona" umístí do prvního rámečku a automaticky se vpravo od něj vytvoří nový prázdný rámeček na vložení dalšího obrázku. Při načítání dalšího obrázku postupujete stejně.

Pod uloženými obrázky se objeví až 5 malých tlačítek:
• Tlačítko Načtení obrázku - kliknutím na toto tlačítko můžete vyměnit obrázek za jiný, stejným způsobem jako při vkládání nového obrázku.
• Tlačítko Úprava ikony - kliknutím na toto tlačítko se otevře okno Úprava ikony, kde lze upravit ikonu (= zmenšený obrázek) výrobku. 
Po vložení obrázku se z něj automaticky vytvoří ikona jako čtverec o velikosti 100x100 px. Pokud bude vkládaný obrázek čtverec, ikona bude vytvořena správně. Pokud ale bude vkládaný obrázek obdélník, nelze z něj vytvořit čtvercovou ikonu bez poškození grafického obsahu. Proto se musí v původním obrázku určit čtvercová oblast, ze které se ikona vytvoří. V ikoně potom neuvidíte celý obrázek, ale pouze jeho čtvercový výřez.

Okno Úprava ikony
V tomto okně je zobrazena ikona, tak jak byla automaticky vytvořena z obrázku maximální velikosti, tj. 500 x ? px. Pokud je obrázek obdélník, zmenší se jeho kratší strana na 100 px a z obdélníku se vezme jeho středová část. Pokud vám tento výběr nevyhovuje (např. obrázek znázorňuje postavu a automaticky je vyseknuta střední část bez hlavy), můžete pomocí tlačítek kolem ikony změnit umístění čtvercové oblasti, ze které se ikona vytvoří. Výběr oblasti je možný ze středu nebo z okrajů zmenšeného obrázku.
Pokud nejste ani po úpravě spokojeni s vygenerovanou ikonou, můžete si vložit vlastní ikonu (upravenou mimo systém portálu Feja.cz), která nebude systémem nijak upravována. Podmínkou je, že ikona musí být ve formátu JPG/JPEG a musí mít přesný rozměr 100x100 px. Použijte k tomu tlačítka Vybrat souborUložit.

• Tlačítka Posun vpravoPosun vlevo - tato dvě tlačítka umožňují posunout obrázek v řadě obrázků k produktu na jinou pozici. Chcete-li, aby např. obrázek č. 5 byl na prvním místě, protože se více hodí do seznamu zboží, kliknete na tlačítko posun vlevo umístěné pod ním. Tak se postupně dostane až na první pozici. Vedle ležící obrázek si s ním po kliknutí vymění místo.
• Tlačítko Smazat obrázek - po kliknutí na toto tlačítko smažete obrázek nad ním. Pro jistotu se vás ještě dialogové okno zeptá, jestli opravdu chcete smazat zvolený obrázek. 

Ceny v holandské aukci
Při zadávání holandské aukce se musí prodejce rozhodnout, v kolika krocích se bude cena výrobku snižovat z nejvyšší ceny na začátku aukce po nejnižší cenu na konci aukce. Postupně zadáváte jednotlivé kroky holandské aukce. Minimální počet kroků je 2. Ke každému kroku holandské aukce přísluší datum a čas, od kterého daná cena platí. Celkově může holandská aukce trvat různě dlouho, od několika minut během jednoho dne až po několik dnů.

Zadání ceny v holandské aukci
• 1. krok - nejvyšší cena, nejnižší datum a čas.
V rámečku Ceny v holandské aukci je kolonka Datum a časCena. Po kliknutí do kolonky Datum a čas se objeví okno s kalendářem, kde si zvolíte datum začátku holandské aukce. Nastaví se automaticky čas (12:00), který si můžete pod kalendářem upravit v hodinách a minutách. Následně zadáte cenu, která bude v prvním kroku - na začátku holandské aukce nejvyšší. Zvolené hodnoty (datum, čas, cena) potvrdíte kliknutím na tlačítko Vložit cenu. Vybrané hodnoty se zobrazí dole ve stejném rámečku, u toho je pořadí kroku aukce.
• Následující krok
Následně stejným způsobem zvolte další datum, čas a cenu v každém následujícím kroku holandské aukce. Zásada:Datum a čas následujícího kroku holandské aukce musí být větší než v kroku předchozím, cena musí být naopak nižší než v kroku předchozím.
• V rámečku Ceny v holandské aukci se zobrazuje pořadí jednotlivých kroků holandské aukce, u každého následujícího kroku je vyčíslená nová (nižší) cena a datum a čas, kdy ke změně ceny dojde.
• Takto vyplníte takový počet kroků, do kolika chcete holandskou aukci rozložit. Pokud chcete již zadaný počet kroků holandské aukce změnit, jednoduše je smažete kliknutím na Vymazat a vytvoříte nové.
• Upravovat kroky holandské aukce (datum, čas, cenu) lze jen do doby začátku holandské aukce.

Konec holandské aukce
• Při zadávání holandské aukce je nutné zadat i její konec. Konec holandské aukce se zadává do zvláštní kolonkyKonec holandské aukce a zde se již nezadává cena, protože až do zadaného konce holandské aukce platí cena zadaná v posledním kroku v rámečku Ceny v holandské aukci
• Zadání data a času konce holandské aukce se provádí stejně jako u zadávání cen v holandské aukci a nemusí se již potvrzovat dalším tlačítkem. 
Konec holandské aukce je datum a čas, které musí být větší než datum a čas zadané v posledním kroku holandské aukce.

• Ceny
Ceny zadávané v holandské aukci jsou ceny, za které nakupuje zákazník. Z této realizované ceny platí prodejce provizi portálu feja.cz ve výši 10 %, ať už je aukce ukončena v kterémkoliv kroku po zahájení aukce. Prodejce proto musí při zadávání ceny počítat s tím, že z ceny bude placena provize a tomu výši zadávaných cen přizpůsobit. 

• Skladem
Vyplňte počet kusů zboží, které je k dispozici. Vyplnění položky Skladem je povinné!

• Dostupnost
Vyplňte lhůtu dodání.

• Dopravné a balné
Vyplňte předpokládanou cenu za dopravné a balné.

• Dopravce
Vyplňte způsob dopravy, např. Česká pošta, PPL, osobní odběr, osobní doprava.

• Způsob balení
Vyplňte způsob balení.

• Způsob platby
Vyplňte způsob platby, např. dobírka, platba předem na účet apod.

• Kategorie
Zařazení výrobku alespoň do jedné kategorie je povinné! Zařazení výrobku do více kategorií je účelné. Zařadíte-li výrobek do více kategorií, bude se častěji zobrazovat potenciálním zákazníkům.
• Vyplňte Kategorii hlavní podle použití výrobku.
• Vyplňte Kategorii řemeslo podle druhu použité výtvarné techniky.
• Máte možnost zařadit výrobek i do Kategorie speciální.
• Máte možnost vytvořit si Vlastní kategorie a zařadit do nich své výrobky. Vlastní kategorie se však bude zobrazovat pouze uvnitř Profilu tvůrce. Kliknutím na tlačítko Přidat vlastní kategorii se zobrazí kolonka, kam vyplníte název nové vlastní kategorie. 

• Klíčová slova
Klíčová slova slouží k vyhledávání zboží na internetu. Chcete-li, aby vyhledávače našly vaše zboží a nabídly je hledajícím zákazníkům, vyplňte pečlivě klíčová slova, která mají vyhledávače v souvislosti s vaším výrobkem hledat.

Na konci stránky můžete kliknout na tlačítko Rozbalit další položky a vyplnit další nepovinné položky k výrobku.

• Kategorie řemeslo doplňková
Pokud lze výrobek zařadit ještě do další kategorie podle druhu použité výtvarné techniky (řemesla), můžeme jej zařadit ještě do této doplňkové kategorie. (Např. Šité šaty s háčkovanou vsadkou zařadíme do Kategorie řemeslo šití, Kategorie řemeslo doplňkové - háčkování). 

• Popis
Do tohoto popisu vyplňte podrobný popis, ukáže se pouze v Detailu zboží. Pokud nevyplníte podrobný dlouhý Popis, zobrazí se Popis krátký i v Detailu zboží. Popis je vybaven lištou nástrojů k úpravě zadaného textu.

• Upoutávka
Do kolonky Upoutávka můžete vyplnit slogan, který bude doprovázet vámi nabízené zboží. 

• Poznámka
Do této kolonky vyplňte jakoukoli poznámku ke zboží, pokud je to potřeba, např o údržbě apod. Poznámka je vybavena lištou nástrojů k úpravě zadaného textu.

Zaklikávací box (Tento produkt mohou nakupovat pouze ověření uživatelé.)
Zakliknutím této možnosti požadujete, aby u kupujícího tohoto vašeho zboží byla ověřena adresa. Je třeba vzít v úvahu, že u běžného kupujícího není ověření požadováno a stačí pouze registrace. Je přednastaveno, že mohou nakupovat pouze ověření uživatelé portálu.

Tlačítka Uložit bez publikování, Uložit a publikovat
• Stisknutím tlačítka Uložit a publikovat vystavíte zboží na portál. Pokud není vše potřebné vyplněno (povinné položky), nebude toto zboží na portálu vystaveno. Budete muset povinné položky doplnit.
• Chcete-li ještě pokračovat v editaci zboží a doplnit některé údaje později, klikněte na Uložit bez publikování. Vámi zadané údaje budou uloženy, ale neobjeví se na portálu. Můžete se k nim vrátit, doplnit je nebo změnit, a pak tlačítkemUložit a publikovat vystavit na portálu.