Zadání výrobku k přímému prodeji

Pro vystavení vašeho výrobku na portálu je nutné, aby byly vyplněny základní údaje o výrobku. Jsou to: název, popis krátký, obrázek (minimálně 1), cena a skladem (počet kusů).

Jak vložit svoje výrobky do nabídky portálu Feja.cz
V levém menu Moje výrobky zvolte levým tlačítkem myši položku Přidat nový výrobek. Zobrazí se okno Nový výrobek, kde jsou k dispozici 3 tlačítka (Prodej, Aukce a Holandská aukce), abyste si mohli zvolit typ prodeje. Klikněte na tlačítko Prodej, objeví se okno Zadání výrobku k přímému prodeji, kde vyplníte připravené položky.

• Název
Do kolonky Název vyplňte stručný výstižný název výrobku. Vyplnění názvu je povinné!

• Popis krátký
Do tohoto popisu vyplňte krátký výstižný popis tak, aby se mohl zobrazit v seznamu zboží (proto nesmí být příliš dlouhý). Vyplnění tohoto popisu je povinné! Pokud nebudete chtít vyplnit podrobný dlouhý Popis, který se bude zobrazovat pouze v Detailu zboží, zobrazí se Popis krátký i v detailu.

• Obrázky
Vložení alespoň 1 obrázku je povinné! Pro zadání obrázku je zde možnost vložit 1-5 obrázků nabízeného výrobku. První obrázek se potom v nabídce na portálu zobrazí ve zmenšené podobě (jako tzv. ikona) v Seznamu zboží i v Detailu výrobku, ostatní se zobrazí jen v Detailu výrobku. Proto by první obrázek měl zobrazovat celkový pohled na nabízený výrobek. 
Kliknutím do rámečku Přidat obrázek se otevře okno Vložení obrázku. Klikněte na tlačítko Vybrat soubor. Pro načtení obrázku vyberte soubor ve formátu JPG/JPEG. Vkládaný obrázek bude automaticky zmenšen tak, aby delší strana měla rozměr 500 px. 
Po načtení obrázku se okno automaticky zavře a vrátíte se zpět do Zadání výrobku. Vybraný obrázek se ve zmenšené podobě jako "ikona" umístí do prvního rámečku a automaticky se vpravo od něj vytvoří nový prázdný rámeček na vložení dalšího obrázku. Při načítání dalšího obrázku postupujete stejně.

Pod uloženými obrázky se objeví až 5 malých tlačítek:
• Tlačítko Načtení obrázku - kliknutím na toto tlačítko můžete vyměnit obrázek za jiný, stejným způsobem jako při vkládání nového obrázku.
• Tlačítko Úprava ikony - kliknutím na toto tlačítko se otevře okno Úprava ikony, kde lze upravit ikonu (= zmenšený obrázek) výrobku. Po vložení obrázku se z něj automaticky vytvoří ikona jako čtverec o velikosti 100x100 px. Pokud bude vkládaný obrázek čtverec, ikona bude vytvořena správně. Pokud ale bude vkládaný obrázek obdélník, nelze z něj vytvořit čtvercovou ikonu bez poškození grafického obsahu. Proto se musí v původním obrázku určit čtvercová oblast, ze které se ikona vytvoří. V ikoně potom neuvidíte celý obrázek, ale pouze jeho čtvercový výřez.

Okno Úprava ikony
V tomto okně je zobrazena ikona, tak jak byla automaticky vytvořena z obrázku maximální velikosti, tj. 500 x ? px. Pokud je obrázek obdélník, zmenší se jeho kratší strana na 100 px a z obdélníku se vezme jeho středová část. Pokud vám tento výběr nevyhovuje (např. obrázek znázorňuje postavu a automaticky je vyseknuta střední část bez hlavy), můžete pomocí tlačítek kolem ikony změnit umístění čtvercové oblasti, ze které se ikona vytvoří. Výběr oblasti je možný ze středu nebo z okrajů zmenšeného obrázku. 
Pokud nejste ani po úpravě spokojeni s vygenerovanou ikonou, můžete si vložit vlastní ikonu (upravenou mimo systém portálu Feja.cz), která nebude systémem nijak upravována. Podmínkou je, že ikona musí být ve formátu JPG/JPEG a musí mít přesný rozměr 100x100 px. Použijte k tomu tlačítka Vybrat souborUložit.
• Tlačítka Posun vpravo, Posun vlevo - tato dvě tlačítka umožňují posunout obrázek v řadě obrázků k produktu na jinou pozici. Chcete-li, aby např. obrázek č. 5 byl na prvním místě, protože se více hodí do seznamu zboží, kliknete na tlačítko posun vlevo umístěné pod ním. Tak se postupně dostane až na první pozici. Vedle ležící obrázek si s ním po kliknutí vymění místo.
• Tlačítko Smazat obrázek - po kliknutí na toto tlačítko smažete obrázek nad ním. Pro jistotu se vás ještě dialogové okno zeptá, jestli opravdu chcete smazat zvolený obrázek.

Vaše cena, Vaše cena po slevě, cena na portálu
• Do kolonky Vaše cena vyplňte částku, kterou chcete z prodeje získat. Vyplnění položky Vaše cena je povinné! 
Cena zobrazená na portálu bude již navýšena o provizi. Tato cena se automaticky spočítá z hodnoty Vaše cena neboVaše cena po slevě. Pokud si chcete tuto cenu, která se zobrazí na portálu, zobrazit předem, klikněte na tlačítkoPřepočítat cenu a provizi. Provize činí 10 % z ceny nabízeného zboží, ale pokud je cena zboží nízká a vypočítaná provize je nižší než minimální provize (5 Kč), připočítává se hodnota minimální provize (5 Kč).
• Do kolonky Vaše cena po slevě vyplňte částku po slevě, kterou chcete z prodeje získat. Na portálu se zobrazí jak původní cena (s provizí), tak cena zlevněná (s provizí).

• Skladem
Vyplňte počet kusů zboží, který je k dispozici. Vyplnění položky Skladem je povinné!

• Dostupnost
Vyplňte lhůtu dodání.

• Dopravné a balné
Vyplňte předpokládanou cenu za dopravné a balné.

• Dopravce
Vyplňte způsob dopravy, např. Česká pošta, PPL, osobní odběr, osobní doprava.

• Způsob balení
Vyplňte způsob balení.

• Způsob platby
Vyplňte způsob platby, např. dobírka, platba předem na účet apod.

• Kategorie
Zařazení výrobku alespoň do jedné kategorie je povinné! Zařazení výrobku do více kategorií je účelné. Zařadíte-li výrobek do více kategorií, bude se častěji zobrazovat potenciálním zákazníkům.
• Vyplňte Kategorii hlavní podle použití výrobku.
• Vyplňte Kategorii řemeslo podle druhu použité výtvarné techniky.
• Máte možnost zařadit výrobek i do Kategorie speciální.
• Máte možnost vytvořit si Vlastní kategorie a zařadit do nich své výrobky. Vlastní kategorie se však bude zobrazovat pouze uvnitř Profilu tvůrce. Kliknutím na tlačítko Přidat vlastní kategorii se zobrazí kolonka, kam vyplníte název nové vlastní kategorie.

• Klíčová slova
Klíčová slova slouží k vyhledávání zboží na internetu. Chcete-li, aby vyhledávače našly vaše zboží a nabídly je hledajícím zákazníkům, vyplňte pečlivě klíčová slova, která mají vyhledávače v souvislosti s vaším výrobkem hledat.

Na konci stránky můžete kliknout na tlačítko Rozbalit další položky a vyplnit další nepovinné položky k výrobku.

• Kategorie řemeslo doplňková
Pokud lze výrobek zařadit ještě do další kategorie podle druhu použité výtvarné techniky (řemesla), můžeme jej zařadit ještě do této doplňkové kategorie. (Např. Šité šaty s háčkovanou vsadkou zařadíme do Kategorie řemeslo - šití,Kategorie řemeslo doplňkové - háčkování). 

• Popis
Do tohoto popisu vyplňte podrobný popis, ukáže se pouze v Detailu zboží. Pokud nevyplníte podrobný dlouhý Popis, zobrazí se Popis krátký i v Detailu zboží. Popis je vybaven lištou nástrojů k úpravě zadaného textu.

• Upoutávka
Do kolonky Upoutávka můžete vyplnit slogan, který bude doprovázet vámi nabízené zboží. 

• Poznámka
Do této kolonky vyplňte jakoukoli poznámku ke zboží, pokud je to potřeba, např o údržbě apod. Poznámka je vybavena lištou nástrojů k úpravě zadaného textu.

• Varianty
U zboží, které nabízíte ve více variantách (při stejné ceně!), např. v různých velikostech, barvách, materiálech apod., můžete ke zboží vyplnit, v jakých variantách je v nabídce. 
Možnosti uvést varianty jsou dvě, to znamená můžeme totéž zboží třídit podle varianty 1 (např. barva) a navíc podle varianty 2 (např. velikost). Podmínkou je, že se stejné zboží v různých variantách nesmí lišit v ceně! Pokud např. lze určitý výrobek vytvořit z levnějšího nebo dražšího materiálu, což bude mít vliv na jeho konečnou cenu, musíte pro každý materiál zadat nový výrobek.

• Zaklikávací box "Tento produkt mohou nakupovat pouze ověření uživatelé".
Zakliknutím této možnosti požadujete, aby u kupujícího tohoto vašeho zboží byla ověřena adresa. Je třeba vzít v úvahu, že u běžného kupujícího není ověření požadováno a stačí pouze registrace. (Tento požadavek by některé kupující mohl od koupě odradit.)

Tlačítka Uložit bez publikování,  Uložit a publikovat
• Stisknutím tlačítka Uložit a publikovat vystavíte zboží na portál. Pokud není vše potřebné vyplněno (povinné položky), nebude toto zboží na portálu vystaveno a budete muset povinné položky doplnit.
• Chcete-li ještě později pokračovat v editaci zboží a doplnit některé údaje, klikněte na Uložit bez publikování. Vámi zadané údaje budou uloženy, ale neobjeví se na portálu. Můžete se k nim vrátit, doplnit je nebo změnit, a pak tlačítkemUložit a publikovat vystavit na portálu.